Termeni & Condiții

Intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2023.

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ŞI SĂ ANALIZAŢI CU ATENŢIE TERMENII DE UTILIZARE AI WEBSITE-ULUI www.grijadeplamani.ro ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE.

Acest site web este deținut de Merck Sharp & Dohme Romania SRL („MSD”), o entitate cu sediul situat în București, Blvd. Poligrafiei 1A, etajul 5, sectorul 1, număr de ordine la O.R.C. J40/16097/11.10.2006, C.I.F. RO 19090390. MSD este membru al Merck & Co., Inc. grup de companii („grupul MSD“).

 

1. Acord. Prin accesarea și utilizarea website-ului www.grijadeplamani.ro (“Website-ul”) confirmați faptul că ați citit, înțeles și că sunteți întru totul de acord cu termenii de utilizare ai Website-ului prezentați în acest document (“Termeni de Utilizare”) și vă exprimați acordul de a îi respecta în întregime. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare, vă rugăm să încetați accesarea și utilizarea Website-ului imediat.

Totodată, prin utilizarea acestui Website confirmați că ați luat cunoștință de Politica noastră privind confidențialitatea și modulele cookie disponibil la   https://www.msdprivacy.com/ro/ro/cookie-privacy-policy/ și Angajamentul nostru privind confidențialitatea față de dumneavoastră (politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal) disponibil la https://www.msdprivacy.com/ro/ro/.

MSD își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de Utilizare, precum și de a modifica, inclusiv prin a adăuga ori a șterge, în tot sau în parte, informațiile prezentate prin intermediul Website-ului, la anumite intervale de timp, așa cum consideră oportun. MSD va posta pe pagina de internet versiunea actualizată a Termenilor de Utilizare. Vă recomandăm să verificați periodic Termenii de Utilizare deoarece modificările intră în vigoare de-îndată ce sunt postate pe Website, respectiv cu ocazia proximei dumneavoastră navigări pe Website. Puteți vedea în orice moment versiunea curentă aplicabilă a acestor Termeni de Utilizare cu ajutorul link-urilor de pe Website.

 

2. Sfera de cuprindere.Termenii de Utilizare prevăzuți în prezentul document se aplică doar utilizării acestui Website (www.grijadeplamani.ro) de către dvs. MSD și companiile sale afiliate operează alte website-uri care sunt guvernate de propriile lor condiții de utilizare menționate pe website-urile respective.

Fiecare utilizator își asumă răspunderea pentru utilizarea Website-ului. Sunteți de acord să accesați și utilizați Website-ul numai în scopuri legale și conform acestor Termeni de Utilizare, într-o manieră prin care nu se încalcă drepturile vreunei alte persoane și care nu restricționează sau împiedică vreo altă persoană să utilizeze Website-ul și să beneficieze de acesta.

 

3. Conținut.Acest Website conține informații utile cu privire la cancerul pulmonar, semnele și simptomele acestui tip de cancer.

Toate materialele disponibile pe acest Website au caracter științific, educațional, având ca obiectiv informarea publicului-țintă asupra unei patologii și nu încurajează prescrierea, distribuirea, vânzarea, administrarea, recomandarea sau utilizarea vreunui medicament.

Deși pe acest Website există informații generale legate de anumite probleme medicale și tratarea lor, menționăm că acestea au doar caracter informativ și caracter educațional larg, care pot fi relevante la un anumit moment și nu reprezintă sfat medical. Aceste date nu sunt concepute pentru a fi utilizate în scopuri de diagnostic sau tratament medical, pentru nicio problemă individuală. De asemenea, nu sunt concepute să înlocuiască sfaturile și serviciile profesionale din partea unui profesionist în domeniul sănătății. Solicitați întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră sau al oricărui furnizor de servicii medicale calificat în ceea ce privește orice afecțiune medicală și înainte de a începe orice tratament nou.

MSD nu pretinde și nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor de pe acest Website. Sunteți de acord cu faptul că accesați și utilizați acest Website și conținutul său pe riscul dvs.

 

4. Proprietatea intelectuală. Toate materialele de pe aceste Website (inclusiv text, grafică etc.), precum și orice conținut afișat în cadrul Website-ului sunt proprietatea intelectuală a MSD sau a altor societăți afiliate, parte din grupul MSD sau MSD a primit permisiunea de a utiliza aceste materiale, cu excepția cazului în care se menționează în mod expres contrariul; astfel, toate drepturile de autor, mărcile comerciale, modelele și alte drepturi de proprietate intelectuală existente în cadrul sau aferente Website-ului și conținutului acestuia sunt deținute de sau atribuite MSD sau altor societăți ale grupului MSD. Reproducerea parțială sau integrală a conținutului sub orice formă este interzisă, cu excepția cazului în care acest lucru se face în conformitate cu paragraful 5 de mai jos.

 

5. Utilizare. Puteți tipări o copie și puteți descărca extrase din orice pagină (pagini) de pe acest Website pentru uzul dvs. personal. Nu puteți modifica varianta tipărită sau copiile electronice ale niciunora dintre materialele pe care le-ați tipărit sau le-ați descărcat în orice mod și nu puteți utiliza nicio ilustrație, fotografie, fragment video sau audio și niciun material grafic separat de textul aferent. Trebuie întotdeauna menționată calitatea MSD (și a oricăror colaboratori identificați, dacă este cazul) de autori ai materialelor de pe acest Website. Nu este permisă utilizarea niciunui fragment din materialele de pe acest Website în scopuri comerciale.

În cazul în care tipăriți, copiați sau descărcați orice fragment de pe acest Website cu încălcarea acestor Termeni de Utilizare, veți pierde imediat dreptul de a utiliza acest Website și va trebui să returnați sau să distrugeți, la alegerea dvs., toate copiile materialelor pe care le-ați realizat și în același timp, veți fi responsabil pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală inclusiv a drepturilor de autor deținute de MSD, afiliații săi sau orice terță parte cu privire la informația de publicată pe acest Website.

Dacă realizați un link către această pagină trebuie să vă asigurați că faceți acest lucru în mod corect și legal și în conformitate cu legislația și normele aplicabile și fără a prejudicia reputația MSD sau a afiliaților săi sau a profita de pe urma acestora. Nu este permis să creați un link într-un mod care ar putea sugera orice formă de asociere, aprobare sau confirmare din partea MSD în cazul în care acestea nu există. Nu este permisă încadrarea acestui Website pe niciun alt website și nici crearea unui link la orice altă secțiune a Website-ului în afară de pagina principală. Orice link către acest Website trebuie să fie șters imediat la solicitarea MSD.

 

6. Accesul la Website.Accesul la acest Website este permis temporar, iar MSD își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica informațiile furnizate pe acest Website, în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin urmare, vă recomandăm să re-consultați acest Website pentru a urmări modificările intervenite din timp în timp.

MSD nu va fi răspunzătoare dacă din orice motiv, în orice moment, pentru orice interval de timp acest Website nu va fi disponibil.

 

7. Reprezentări. În calitate de utilizator al acestui Website sunteți responsabil pentru acuratețea informației pe care o transmiteți către MSD. În plus, utilizați Website-ul acceptând în prealabil faptul că:

a) cu excepția cazului în care aveți acordul prealabil în scris al MSD, nu veți folosi acest Website în niciun mod contrar prevederilor acestor Termeni de Utilizare sau legii, o astfel de utilizare fiind interzisă;

b) nu veți modifica sau redistribui conținutul acestui Website ori reproduce, folosi tehnici de “link,” “frame” sau “deep-link” pe orice alt Website fără aprobarea noastră prealabilă obținută în scris, o astfel de utilizare a conținutului Website-ului fiind interzisă;

c) nu veți utiliza conținutul Website-ului în scopuri de exploatare comercială în nicio împrejurare.

În cazul în care veți furniza în cadrul Website-ului informații care includ feedback sau întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea cu privire la conținutul acestui Website, aceste informații vor fi considerate ca nefiind confidențiale și MSD nu va avea nicio obligație cu privire la astfel de informații și va putea utiliza fără nicio restricție orice idei, concepte, know-how sau tehnici incluse în aceste informații în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea și comercializarea de produse care încorporează astfel de informații.

Acceptați și confirmați faptul că vă revine responsabilitatea de a vă asigura că aveți instalat un antivirus, firewall sau alt software adecvat de securitate în momentul în care navigați pe internet și accesați acest Website. MSD nu își va asuma răspunderea pentru faptul că dumneavoastră nu v-ați luat măsuri de precauție rezonabile în momentul în care ați navigat pe internet și pe Website-ul nostru.

Furnizarea unor declarații false dă dreptul MSD de a lua toate măsurile permise de lege pentru repararea prejudiciului produs și pedepsirea faptelor cauzatoare de prejudicii.

 

8. Protecția datelor cu caracter personal. Pentru a vedea modul în care MSD abordează informațiile personale, vă rugăm să consultați Angajamentul nostru privind confidențialitatea (politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal) disponibil la https://www.msdprivacy.com/ro/ro/.

 

9. Link-uri la alte website-uri de internet. Acest Website poate conține link-uri către alte website-uri de internet care aparțin sau nu MSD. MSD nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul website-urilor care nu aparțin MSD către care există link-uri, nici vreo răspundere pentru daunele sau pagubele pe care ați putea să le suferiți ca urmare a vizitări și/sau utilizării a acestor website-uri, întrucât riscul utilizării lor vă revine. Aceste website-uri sunt guvernate de propriile condiții de utilizare. Toate link-urile către alte website-uri sau informațiile puse la dispoziție pe Website de către terți nu constituie o aprobare, recomandare sau garanție a conținutului furnizat de astfel de terțe părți. Acele website-uri sunt guvernate de proprii termeni de utilizare, menționați pe respectivele website-uri, iar dumneavoastră trebuie să citiți cu atenție termenii de utilizare ai fiecărui website pe care îl vizitați.

 

10. Renunțarea la garanții. Materialele prezentate pe acest Website sunt furnizate fără niciun fel de reprezentări, condiții sau garanții cu privire la acuratețea lor. În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, MSD și companiile sale afiliate exclud în mod expres orice condiții, garanții sau alți termeni care ar putea rezulta sau altfel deveni incidenți în baza legislației, jurisprudenței și / sau dreptului natural, incluzând, fără limitare, garanțiile privind calitatea satisfăcătoare, caracterul corespunzător pentru un anumit scop, utilizarea unui nivel rezonabil de diligență și pricepere și neatingerea drepturilor de proprietate.

Utilizarea acestui Website se face cu riscul utilizatorului, iar MSD nu își asumă nicio răspundere pentru orice viruși informatici, programe software rău intenționate („malicious software”), date dăunătoare sau orice alte materiale care sunt dăunătoare din punct de vedere tehnologic, infectând utilizatorul ca urmare a utilizării acestui Website.

 

11. Răspundere. MSD exclude prin prezenta orice răspundere în legătură cu orice pretenție, pierdere, solicitare sau daune de orice fel (indiferent dacă astfel de pretenții, pierderi, solicitări sau daune erau sau nu previzibile sau cunoscute și dacă sunt legate de neglijență, încălcarea contractului sau de alte cauze) care pot rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui Website sau a informației, conținutului sau materialelor incluse în acest Website. Deși MSD depune eforturi rezonabile să asigure faptul că informațiile conținute în acest Website sunt corecte la momentul publicării lor, MSD nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice erori, omisiuni sau inexactități legate de conținutul Website-ului. Prin utilizarea acestui Website vă exprimați acordul asupra faptului ca serviciile furnizate sunt “ca atare” (‘as is’). În măsura maximă permisă de lege, MSD nu își asumă nicio obligație de garanție sau declarație cu privire la acuratețea, conținutul, caracterul exhaustiv, siguranța, operabilitatea ori legalitatea informațiilor cuprinse în acest Website cuprinzând, dar fără a limita, adecvare pentru un scop particular, neîncălcarea drepturilor de autor.

MSD nu își asumă nicio răspundere ori obligație pentru utilizarea de către dumneavoastră a conținutului Website-ului, iar riscul utilizării vă revine în totalitate. În timp ce depunem eforturi rezonabile pentru a preveni virușii informatici și/sau a altor programe dăunătoare pe acest Website, nu ne asumăm nicio răspundere pentru acestea. Informațiile furnizate prin acest Website trec prin rețeaua publică de telecomunicații. Chiar dacă MSD depune eforturi pentru a asigura funcționalitatea acestui Website, nu garantăm că operațiunile desfășurate pe acest Website nu pot fi afectate de erori, și nu ne asumăm răspunderea pentru acestea.

Această platformă conține si module cookie de la terțe părți. Vă rugăm să aveți în vedere că deținătorii acelor module cookie poartă o răspundere juridică pentru modalitatea în care le utilizează, precum și asupra modalităților în care prelucrează date personale colectate prin intermediul acelor module cookie. Dacă doriți limitarea funcționării unor module cookie, vă rugăm să consultați și Politica noastră privind confidențialitatea și modulele cookie disponibilă la https://www.msdprivacy.com/ro/ro/cookie-privacy-policy/. De asemenea, MSD va putea invoca orice normă juridică și ar putea întreprinde orice acțiune legală, după cum va aprecia de la caz la caz, în vederea apărării drepturilor și intereselor sale, inclusiv sub aspectul limitării/ exonerării sale de răspundere juridică în legătură cu modalitatea în care alte entități utilizează module cookie pe website-urile MSD și/ sau prelucrează date personale colectate prin intermediul acelor module cookie. Amintim și că la momentul vizitării acestei platforme aveți posibilitatea să vă exprimați acordul ori refuzul asupra utilizării unor module cookie.

 

12. Consecințe. MSD își rezervă dreptul de a suspenda sau a pune capăt utilizării acestui Website de către dvs., din orice motiv, în orice moment, fără notificare. Dacă încălcarea de către dvs. a prezenților Termeni de Utilizare produce daune unor terți, sunteți de acord și vă angajați să despăgubiți și să protejați MSD și afiliații săi de orice răspundere legată de și față de orice pierdere, daună sau cheltuială.

Dacă anumite dispoziții ale acestor Termeni de Utilizare sunt declarate ilegale, lipsite de valabilitate, sau neexecutorii de o autoritate judecătorească, celelalte prevederi rămân în vigoare și deplin aplicabile.

Acești Termeni de Utilizare, reglementează întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și MSD și înlocuiesc orice condiții, garanții, și/sau declarații anterioare cu privire la acest Website.

În cazul apariției oricărei dispute cu privire la acești Termeni de Utilizare sau la utilizarea acestui Website de către dvs., aceasta va fi rezolvată prin negocieri de bună credință între părți. Dacă astfel de eforturi nu vor avea succes, orice astfel de controverse, pretenții sau dispute vor fi înaintate jurisdicției exclusive a instanțelor de judecată din România.